BMF je součástí seriálu cyklo-turistických závodů dvojic, který naleznete na www.shocartliga.cz

Datum závodu:

sobota 29. července 2023

Centrum závodu:

Paseky nad Jizerou 222, Na Perlíčku - Prdek www.prdek.cz

GPS souřadnice: GPS: 50°43’29.63″N,15°22’39.21″E

Prezentace:

sobota 28.7.       od 09:00 do 10:30 v centru závodu na Prdku

Parkování:

na kraji příjezdové silnice (akceptujte pokyny pořadatelů)

Start:

Hromadný v 11 h. Mapu obdržíte na prezentaci, body se dozvíte v moment startu.

Mapa:

Závod proběhne na speciálně připravené turistické mapě od kartografie Shocart v měřítku 1 : 25 000 s kilometrovou sítí. Kontroly vyznačeny kolečkem.

Kontroly: Orienťácký lampion na objektu podle popisu. Typicky informační tabule, kříž, pomník, stožár vleku, strom na křižovatce cest a podobně.

Časový limit:

Pro všechny kategorie je limit 5 hodin. Za pozdní příjezd tým obdrží penalizaci.

Hodnocení výsledků:

Pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolách mínus případná penalizace. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.

Společenský program:

Na zahrádce restaurace. Kapela bude hrát od 18 h..

Vyhlášení vítězů:

Proběhne v centru závodu cca v 19 h v první pauze koncertu. Vyhlášeni budou pouze přítomní závodníci. Při neúčasti týmu na bednu jde další v pořadí. Nezůčastnění nemají na ceny nárok..

Vypsané kategorie (může se změnit před startem dle počtu účastníků):

s limitem 5 h:

MM – dvojice muž/muž

MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 100 let - platí věk dosažený v letošním roce, tj, i "nedožitý")

MD – dvojice muž/žena

MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 100 let)

DD – dvojice žena/žena

DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 100 let)

Ostatní -  skupina nebo jednotlivec bez rozdílu věku, pohlaví a dopravního prostředku. Nesoutěžní kategorie.

s limitem 3 h:

RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – každý šlape sám.

Doporučené vybavení:

Kolo a mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole). Všichni musí mít na hlavě přilbu. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje, kontaktujte přímo Prdek. Zájemcům o ubytování doporučujeme využit nabídky penzionů v okolí. Stany a obytné automobily je možné postavit/parkovat v blízkém okolí centra.

Pravidla a podmínky:

  1. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále na dohled, resp. doslech; na kontrolách a v cíli musí být dvojice spolu.
  2. K orientaci je zakázáno používat satelitní lokalizační systémy jako GPS a podobně a jiné mapy (již od prezentace).
  3. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se za plného silničního i turistického provozu, buďte proto opatrní a ohleduplní.
  4. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě. V prostoru leží části CHKO Jizerské hory a Krkonošského národního parku. Je bezpodmínečně nutné nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
  5. Je zakázáno jezdit mimo cesty. Porušení tohoto zákazu bude trestáno diskvalifikací. Část prostoru zabírá národní park.
  6. Porušení zejména pravidla o společném postupu bude trestáno podle míry prohřešku od neuznání poloviny hodnoty kontroly / celé kontroly, přes její odečtení místo přičtení až po diskvalifikaci týmu.

Startovné jednotné:

- MTBO dvojice - 700,- Kč / za dvojici

www.bikemusicfest.cz Paseky Outdoor o.s. (c) 2006 - 2024