přihlášky

on-line PŘIHLÁŠKA na Bike Music Fest 2014 již není aktivní - na místě přihlášení dle možností pořadatele

Seznam již přihlášených borkyň a borců najdeš TADY

(v nouzi pošli e-mail na: info@pasekyoutdoor.cz)

Vámi zadané osobní údaje nebudou předány třetím osobám. Tyto informace jsou potřebné pro plánování a organizaci BikeMusicFest 2014. Platby provádějte na č. účtu: 670100-2207808639/6210 a jako variabilní symbol uved´te kód vygenerovaný v přihlašovacím formuláři nebo své mobilní telefonní číslo.

Přihlášky za snížené startovné do 24.7.2014 a do 6.8.2014. Na místě pouze dle možností pořadatele.


kategorie                            
termín                                 
startovnéjednotlivci - D, Hdo 24.6.2014100 Kč
jednotlivci - D, H

dvojice - DD, HH, DH

jednotlivci - D, H

dvojice - DD, HH, DH
do 6.8.2014

do 6.8.2014

na místě

na místě
120 Kč

250 Kč

200 Kč

300 Kč
doprovodné akce pro dětina místě50 Kč

samostatný vstup na večerní hudební festival
výhodný vstup - 5 osob - moje parta
na místě

na místě
50 Kč

200 Kč
V ceně startovného je i vstup na večerní festival!

Zvýhodněné startovné je nutno uhradit do 24.7.2014 nebo 6.8.2014 (den kdy je částka připsána na účet). Doporučený den pro odeslání startovného je cca 2-3 dny před termínem.

Poloha centra závodu: GPS 50°43'39.69"N; 15°23'22.61"E

Pravidla a podmínky:

1.Účastníci před závodem vyplní přihlášku. Vyplněním této přihlášky potvrzují, že berou na vědomí veškerá pravidla závodu a že startují na vlastní nebezpečí. U mladších 18-ti let je nezbytně nutné, aby jejich zákonný zástupce přebral písemně zodpovědnost za svého svěřence.

2.Závod se koná za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Každý závodník také nese odpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

3.Účastníci jsou povinni mít na hlavě správně připevněnou cyklistickou přilbu po celou dobu jízdy na kole. Toto bude kontrolováno v předstartovním koridoru MTBO a startovním koridoru MTB.

4.Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování v přírodě (pohyb pouze po značených cestách, nezanechávání odpadků apod.). V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu majitele pozemků nebo státních institucí.

5.Každý z účastníků obdrží na startu turistickou mapu a na stanovišti tzv. mapového startu si do ní překreslí vyznačené kontroly.

6.Startuje se v pravidelných časových intervalech po 3 minutách. Čas startu se závodník dozví ve startovní listině.

7.Průchod kontrolami závodníci provádějí zasunutím SI čipu do kontrolní "krabičky", která zaznamená "zapípáním" kontrolní stanoviště - v případě využití elektronického systému.

Pokud nebude nasazen el. systém, vyznačení průchodu kontrolou bude pomocí kleští do startovního průkazu, který závodník obdrží před startem společně s mapou.

8.Maximální časový limit MTBO jsou 2 hodiny.

9.Cizí pomoc na trati je vyloučena. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci, která je naopak považována za samozřejmost.

www.bikemusicfest.cz Paseky Outdoor o.s. (c) 2006 - 2023